VAD

Affärsutveckling, marknadsföring, kommunikation, projektledning och mycket mer. Tillsammans med dig utvecklar vi dina affärer!

Idéfasen är viktig för uppnå resultat. Genom att få nya perspektiv ser ni nya lösningar och möjligheter.  Vi är med och leder er genom hela processen. Från vision, mål, strategi och affärsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering.

Vi erbjuder dig rådgivning och konsultuppdrag inom affärsutveckling, marknadsföring, kommunikation och ledarskap.

Söker du en Interimslösning så erbjuder vi chef att hyra för tidsbegränsade uppdrag. Genom ett brett kontaktnät har vi tillgång till många personer med lång och dokumenterad erfarenhet från ledande befattningar inom industri- och tjänsteföretag i Sverige och internationellt.